UAB „ProDJ“ vykdomi ES projektai

UAB „ProDJ“ vykdomi ES projektai

02/08/2022
Kategorija: ES projektaiProDJ
ES investicijos

UAB „ProDJ“ netechnologinių inovacijų kūrimas ir diegimas 13.1.1-LVPA-K-861-01-0874, projektas finansuojamas pagal priemonę  – „Kūrybiniai čekiai COVID-19“.

UAB „ProDJ“ pradėjo įgyvendinti projektą „UAB „ProDJ“ netechnologinių inovacinių kūrimas ir diegimas “, kuris yra dalinai finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo, kaip Europos Sąjungos atsako į COVID-19 pandemiją priemonės, lėšomis. Projekto tikslas – kūrybinių ir kultūrinių industrijų sektoriuje veikiančių subjektų teikiamų inovatyvių paslaugų naudojimas kuriant bei diegiant dizaino ir rinkodaros inovacijas.

Projekto įgyvendinimo metu UAB „ ProDJ“ sukurs paslaugos dizainą, kuriame patogiai ir suprantamai bus išdėstytos įmonės teikiamos paslaugos. Šis paslaugų dizaino projektas prisidės prie įmonės produktyvumo didinimo. Sėkmingas projekto įgyvendinimas sudarys sąlygas įmonei sklandžiai ir reikšmingomis apimtimis didinti pardavimo pajamas bei sėkmingai įveikti COVID-19 pandemijos sukurtus sunkumus.

Projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma – 79 220,00 Eur

Iš Europos regioninės plėtros fondo, kaip Europos Sąjungos atsako į COVID-19 pandemiją priemonės, projekto įgyvendinimui skiriama iki – 59 415,00 Eur

Projekto vykdymo pradžia – 2022 m. sausio 19 d.

Projekto vykdymo pabaiga – 2023 m. sausio 31 d.

ES investicijos

UAB „ProDJ“ e. komercijos modelio diegimas. 13.1.1-LVPA-K-860-01-1650, projektas finansuojamas pagal priemonę „E.komercijos modelis COVID-19“

UAB „ProDJ“, teikia įvairių renginių techninio aptarnavimo  paslaugas: garso ir apšvietimo, LED ekranų, specialiųjų efektų, scenos konstrukcijų ir jos įrangos, aptarnavimas ir nuoma visoje Lietuvoje ir užsienyje. Projektu diegiami inovatyvūs e.komercijos sprendimai įmonės veikloje, todėl projektas prisideda prie ES paramos priemonės e.komercijos modelis Covid-19 uždavinio „Skaitmenininimo ir inovacijų, siekiant šalinti COVID-19 pandemijos pasėkmes ekonomikai, didinimas“.

Projekto tikslas: Informacinių technologijų verslo sandoriams valdyti elektroniniu būdu diegimas, siekiant padidinti pajamų augimą.

Bus sukurti šie moduliai:

  • Kalendorinis modulis;
  • Scenų parinkimo modulis;
  • Užsakymo sąrašo modulis;
  • Renginių aptarnavimo valdymo modulis;
  • Atsiskaitymo modulis;
  • Paslaugų kokybės įvertinimo modulis.

Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo. Finansuojama kaip Europos Sąjungos atsako į COVID-19 pandemiją priemonė.

Bendra projekto vertė: 63 748,05 EUR

Europos sąjungos struktūrinių fondų lėšomis finansuojama dalis: 50 000,00 EUR

Projekto vykdymo pradžia – 2022 m. vasario 28 d.

Projekto vykdymo pabaiga – 2023 m. vasario 22 d.

ES investicijos

UAB „ProDJ“ kūrybinių industrijų infrastruktūros vystymas 13.1.1-LVPA-K-309-01-0086, projektas finansuojamas pagal priemonę „Paskatos gerinti kultūros ir kūrybinių industrijų įmonių infrastruktūrą“

UAB „ProDJ“ projekto metu atnaujins savo veiklos procesus, papildys ir praplės teikiamų paslaugų spektrą – pradės teikti naujas paslaugas: vizualizacijų, video kūrimo, taip pat audiovizualizacijų/meninio koncepto kūrimo paslaugas, panaudojant kino fragmentus, ištraukas.

Šiam tikslui numatoma įsigyti naują įrangą – lauko LED ekranus, pritaikytus rodyti vaizdą dienos šviesos metu (prie natūralaus saulės apšvietimo). Kartu bus įsigytas konstruktyvas, montavimui reikalinga įranga, virtualios realybės akiniai, garso ir apšvietimo sistemos. Sukurta infrastruktūra veiks visiškai skaitmenizuotai.

Projekto tikslas: Naujų skaitmeninių bei žiedinės ekonomikos principus atitinkančių produktų ar paslaugų kūrimas, investuojant į KKI produktų/paslaugų kūrimui būtiną infrastruktūrą.

Projekto vykdytojo pavadinimas: UAB „ProDJ“

Bendra projekto vertė: 801 383,19 EUR

Europos regioninės plėtros fondo finansuojama dalis: 381 383,19 EUR

Atgal
Šiuo metu sąrašas tuščias

2023 © Visos teisės saugomos. PRODJ.

Sprendimas

ITBrother