Prekių katalogas

UAB „ProDJ“ kūrybinių industrijų infrastruktūros vystymas 13.1.1-LVPA-K-309-01-0086, projektas finansuojamas pagal priemonę „Paskatos gerinti kultūros ir kūrybinių industrijų įmonių infrastruktūrą“

UAB „ProDJ“ projekto metu atnaujins savo veiklos procesus, papildys ir praplės teikiamų paslaugų spektrą – pradės teikti naujas paslaugas: vizualizacijų, video kūrimo, taip pat audiovizualizacijų/meninio koncepto kūrimo paslaugas, panaudojant kino fragmentus, ištraukas. 

UAB „ProDJ“ e. komercijos modelio diegimas. 13.1.1-LVPA-K-860-01-1650, projektas finansuojamas pagal priemonę „E.komercijos modelis COVID-19“

UAB „ProDJ“, teikia įvairių renginių techninio aptarnavimo paslaugas: garso ir apšvietimo, LED ekranų, specialiųjų efektų, scenos konstrukcijų ir jos įrangos, aptarnavimas ir nuoma visoje Lietuvoje ir užsienyje. Projektu diegiami inovatyvūs e.komercijos sprendimai įmonės veikloje, todėl projektas prisideda prie ES paramos priemonės e.komercijos modelis Covid-19 uždavinio „Skaitmenininimo ir inovacijų, siekiant šalinti COVID-19 pandemijos pasėkmes ekonomikai, didinimas“. 

UAB „ProDJ“ netechnologinių inovacijų kūrimas ir diegimas 13.1.1-LVPA-K-861-01-0874, projektas finansuojamas pagal priemonę – „Kūrybiniai čekiai COVID-19“.

UAB „ProDJ“ pradėjo įgyvendinti projektą „UAB „ProDJ“ netechnologinių inovacinių kūrimas ir diegimas “, kuris yra dalinai finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo, kaip Europos Sąjungos atsako į COVID-19 pandemiją priemonės, lėšomis. Projekto tikslas – kūrybinių ir kultūrinių industrijų sektoriuje veikiančių subjektų teikiamų inovatyvių paslaugų naudojimas kuriant bei diegiant dizaino ir rinkodaros inovacijas.