Prekių katalogas

UAB „ProDJ“ netechnologinių inovacijų kūrimas ir diegimas 13.1.1-LVPA-K-861-01-0874, projektas finansuojamas pagal priemonę – „Kūrybiniai čekiai COVID-19“.

 • UAB „ProDJ“ pradėjo įgyvendinti projektą „UAB „ProDJ“ netechnologinių inovacinių kūrimas ir diegimas “, kuris yra dalinai finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo, kaip Europos Sąjungos atsako į COVID-19 pandemiją priemonės, lėšomis. Projekto tikslas – kūrybinių ir kultūrinių industrijų sektoriuje veikiančių subjektų teikiamų inovatyvių paslaugų naudojimas kuriant bei diegiant dizaino ir rinkodaros inovacijas.  

  Projekto įgyvendinimo metu UAB „ ProDJ“ sukurs paslaugos dizainą, kuriame patogiai ir suprantamai bus išdėstytos įmonės teikiamos paslaugos. Šis paslaugų dizaino projektas prisidės prie įmonės produktyvumo didinimo. Sėkmingas projekto įgyvendinimas sudarys sąlygas įmonei sklandžiai ir reikšmingomis apimtimis didinti pardavimo pajamas bei sėkmingai įveikti COVID-19 pandemijos sukurtus sunkumus.

  Projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma – 79 220,00 Eur

  Iš Europos regioninės plėtros fondo, kaip Europos Sąjungos atsako į COVID-19 pandemiją priemonės, projekto įgyvendinimui skiriama iki – 59 415,00 Eur

  Projekto vykdymo pradžia – 2022 m. sausio 19 d.

  Projekto vykdymo pabaiga – 2023 m. sausio 31 d.