Prekių katalogas

UAB „ProDJ“ e. komercijos modelio diegimas. 13.1.1-LVPA-K-860-01-1650, projektas finansuojamas pagal priemonę „E.komercijos modelis COVID-19“

 • UAB „ProDJ“, teikia įvairių renginių techninio aptarnavimo paslaugas: garso ir apšvietimo, LED ekranų, specialiųjų efektų, scenos konstrukcijų ir jos įrangos, aptarnavimas ir nuoma visoje Lietuvoje ir užsienyje. Projektu diegiami inovatyvūs e.komercijos sprendimai įmonės veikloje, todėl projektas prisideda prie ES paramos priemonės e.komercijos modelis Covid-19 uždavinio „Skaitmenininimo ir inovacijų, siekiant šalinti COVID-19 pandemijos pasėkmes ekonomikai, didinimas“. 

  Projekto tikslas: Informacinių technologijų verslo sandoriams valdyti elektroniniu būdu diegimas, siekiant padidinti pajamų augimą.

  Bus sukurti šie moduliai:

  Kalendorinis modulis;
  Scenų parinkimo modulis;
  Užsakymo sąrašo modulis;
  Renginių aptarnavimo valdymo modulis;
  Atsiskaitymo modulis;
  Paslaugų kokybės įvertinimo modulis.
  Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo. Finansuojama kaip Europos Sąjungos atsako į COVID-19 pandemiją priemonė.

  Bendra projekto vertė: 63 748,05 EUR

  Europos sąjungos struktūrinių fondų lėšomis finansuojama dalis: 50 000,00 EUR

  Projekto vykdymo pradžia – 2022 m. vasario 28 d.

  Projekto vykdymo pabaiga – 2023 m. vasario 22 d.