Prekių katalogas

UAB „ProDJ“ vykdomi ES projektai

 • UAB „ProDJ“ kūrybinių industrijų infrastruktūros vystymas 13.1.1-LVPA-K-309-01-0086, projektas finansuojamas pagal priemonę „Paskatos gerinti kultūros ir kūrybinių industrijų įmonių infrastruktūrą“ 

  UAB „ProDJ“ projekto metu atnaujins savo veiklos procesus, papildys ir praplės teikiamų paslaugų spektrą – pradės teikti naujas paslaugas: vizualizacijų, video kūrimo, taip pat audiovizualizacijų/meninio koncepto kūrimo paslaugas, panaudojant kino fragmentus, ištraukas.  

  Projekto tikslas: Naujų skaitmeninių bei žiedinės ekonomikos principus atitinkančių produktų ar paslaugų kūrimas, investuojant į KKI produktų/paslaugų kūrimui būtiną infrastruktūrą.

  Projekto vykdytojo pavadinimas: UAB „ProDJ“

  Bendra projekto vertė: 801 383,19 EUR

  Europos regioninės plėtros fondo finansuojama dalis: 381 383,19 EUR  

   

  UAB „ProDJ“ e. komercijos modelio diegimas. 13.1.1-LVPA-K-860-01-1650, projektas finansuojamas pagal priemonę „E.komercijos modelis COVID-19“ 

  UAB „ProDJ“, teikia įvairių renginių techninio aptarnavimo paslaugas: garso ir apšvietimo, LED ekranų, specialiųjų efektų, scenos konstrukcijų ir jos įrangos, aptarnavimas ir nuoma visoje Lietuvoje ir užsienyje. Projektu diegiami inovatyvūs e.komercijos sprendimai įmonės veikloje, todėl projektas prisideda prie ES paramos priemonės e.komercijos modelis Covid-19 uždavinio „Skaitmenininimo ir inovacijų, siekiant šalinti COVID-19 pandemijos pasėkmes ekonomikai, didinimas“.  

  Projekto tikslas: Informacinių technologijų verslo sandoriams valdyti elektroniniu būdu diegimas, siekiant padidinti pajamų augimą.

  Bendra projekto vertė: 63 748,05 EUR

  Europos sąjungos struktūrinių fondų lėšomis finansuojama dalis: 50 000,00 EUR

  Projekto vykdymo pradžia – 2022 m. vasario 28 d.

  Projekto vykdymo pabaiga – 2023 m. vasario 22 d.  

   

  UAB „ProDJ“ netechnologinių inovacijų kūrimas ir diegimas 13.1.1-LVPA-K-861-01-0874, projektas finansuojamas pagal priemonę – „Kūrybiniai čekiai COVID-19“. 

  UAB „ProDJ“ pradėjo įgyvendinti projektą „UAB „ProDJ“ netechnologinių inovacinių kūrimas ir diegimas “, kuris yra dalinai finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo, kaip Europos Sąjungos atsako į COVID-19 pandemiją priemonės, lėšomis. Projekto tikslas – kūrybinių ir kultūrinių industrijų sektoriuje veikiančių subjektų teikiamų inovatyvių paslaugų naudojimas kuriant bei diegiant dizaino ir rinkodaros inovacijas.   

  Projekto įgyvendinimo metu UAB „ ProDJ“ sukurs paslaugos dizainą, kuriame patogiai ir suprantamai bus išdėstytos įmonės teikiamos paslaugos. Šis paslaugų dizaino projektas prisidės prie įmonės produktyvumo didinimo. Sėkmingas projekto įgyvendinimas sudarys sąlygas įmonei sklandžiai ir reikšmingomis apimtimis didinti pardavimo pajamas bei sėkmingai įveikti COVID-19 pandemijos sukurtus sunkumus.

  Projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma – 79 220,00 Eur

  Iš Europos regioninės plėtros fondo, kaip Europos Sąjungos atsako į COVID-19 pandemiją priemonės, projekto įgyvendinimui skiriama iki – 59 415,00 Eur

  Projekto vykdymo pradžia – 2022 m. sausio 19 d.

  Projekto vykdymo pabaiga – 2023 m. sausio 31 d.